CV skiltyje rasite pagrindinius faktus apie mane.
Rašantiems kursinį darbą pas mane, skaityti “kursinis darbas“.
Mano paskaitas klausantiems studentams aktualiausia vieta – paskaitų medžiaga.
Jei jau prisireiktų su manimi pabendrauti, tai eikite į kontaktus.